Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Czwartek, 2024-07-18

    Imieniny: Kamila, Karoliny

Nasza szkoła laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”

Wśród 800 szkół, które otrzymają w pełni wyposażone mobilne pracownie komputerowe  znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach. Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” był współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.

W konkursie wzięło udział 3075 szkół z całej Polski. Uczestnicy mogli startować w 3 kategoriach wiekowych, a dla każdej z nich przygotowano inne zadanie. Wspólnym motywem było zrealizowanie wskazanego kursu e-learningowego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci, a następnie przygotowanie pracy w oparciu o zdobytą wiedzę. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie dowiedzieli się, jak świadomie i bezpiecznie poruszać się w sieci Internet, nabywając przy tym nowe kompetencje cyfrowe.

Nasza placówka, uzyskując tytuł laureata, wygrała Mobilną Pracownię Komputerową składającą się z 16 laptopów z systemem operacyjnym Windows 11 wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania laptopów. Zestaw uzupełniony jest o AccessPoint WiFi, oprogramowanie NetSupport, umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny 65-calowy monitor wraz
z mobilnym stojakiem, umożliwiający prezentowanie wyników pracy.

Uznanie w oczach Jury znalazła praca konkursowa przygotowana przez uczennicę klasy VB - Amelię Siwiak, ponadto w konkursie udział wzięli: Dawid Olejnik (VIA) oraz Sebastian Bilski (obecnie szk. ponadpodstawowej).

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Tym bardziej, że najwięcej PRACOWNI KOMPETENCJI CYFROWYCH powędruje do szkół z województw: śląskiego (100), mazowieckiego (87), wielkopolskiego (78), małopolskiego (80) i dolnośląskiego (75), a w województwie łódzkim tylko 44 placówki będzie się mogło cieszyć z nagrody.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0001/23-00 zawartą 11 sierpnia 2023 r.

 

    Całkowita wartość projektu: 39 875 000 zł
    Kwota wydatków kwalifikowanych: 39 875 000 zł
    Dofinansowanie projektu UE: 33 746 212,50 zł
    Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 128 787,50 zł

 

Cel projektu:
"Wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli".

 

Warto podkreślić, iż w ostatnich latach to już drugi projekt (także pracownia komputerowa) o tak znaczącej wartości pozyskany przez naszą placówkę (rok szkolny 2019/2020 - konkurs #OSEWyzwanie).

Pełną listę nagodzonych znajdziemy TUTAJ.
https://ose.gov.pl/pkc