Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-18

  Imieniny: Kamila, Karoliny

Zajęcia terenowe.

28 maja 2024 uczniowie klas siódmych wybrali się do lasu na zajęcia terenowe. Celem biegów było:

 • doskonalenie umiejętności orientowania w terenie za pomocą przyrządów;
 • kształtowanie nawyków przebywania i właściwego zachowania w środowisku naturalnym;
 • kształtowanie sprawności fizycznej;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego;
 • uwrażliwienie na piękno przyrody;
 • doskonalenie współpracy w grupie, nauka samodzielności, spostrzegawczości i umiejętności podejmowania decyzji.

Przed wyjazdem nauczyciele przeprowadzili pogadankę, wyjaśniając uczniom jak powinni zachowywać się terenie, jak postępować w przypadku zagubienia się lub napotkania niebezpieczeństwa. Omówili sposoby alarmowania i informowania o nietypowej sytuacji. Uczniowie podzielili się na grupy i każda grupa otrzymała teczkę zawierającą mapę lasu, zdjęcia punktów kontrolnych oraz karty pracy. Po dotarciu na miejsce biegów i omówieniu przebiegu trasy uczniowie samodzielnie wyruszyli do lasu. Uczestnicy zabawy musieli m.in. odnaleźć miejsca pokazane na mapie i zdjęciach, wykonać fotografię na dowód pobytu przy punkcie kontrolnym. Czas spędzony w kontakcie z naturą upływał szybko i już po 3 godzinach na metę przybyły pierwsze grupy. Po ukończeniu biegu, wszyscy w dobrych humorach wrócili do szkoły.