Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Niedziela, 2024-06-16

    Imieniny: Aliny, Anety

Rada rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

84 9245 0002 0003 3734 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Błaszkach

 


 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 120 zł na cały rok. 

Składkę na drugie dziecko ustala się w wysokości 50%  kwoty bazowej. Trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zwalnia się z wnoszenia składki. Informujemy, że w razie trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwrócenia się do rady Rodziców z prośbą o zwolnienie z wpłaty. Wpłaty można dokonywać u wychowawcy, w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio na konto Rady Rodziców 84 9245 0002 0003 3734 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Błaszkach, podając tytułem imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Rada Rodziców skupia przedstawicieli wszystkich klas, wyłanianych w tajnym głosowaniu. Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły. Opiniuje ważne dokumenty, regulujące pracę wychowawczą i dydaktyczną w szkole. Wspiera dyrekcję szkoły w realizacji rozmaitych zadań.

 

 

 Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Tomasz Sobczyk
Przewodnicząca Rady Rodziców

Adam Polowczyk
Z-ca Przewodniczącej

Adrianna Urbaniak
Sekretarz

Monika Pogorzelec
Skarbnik

 

 

 

 


Regulamin Rady Rodziców