Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Piątek, 2023-09-22

    Imieniny: Maury, Milany

Rada rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

84 9245 0002 0003 3734 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Błaszkach

 


 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2020 wynosi 100 zł na cały rok. 

Składkę na drugie dziecko ustala się w wysokości 50%  kwoty bazowej. Trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zwalnia się z wnoszenia składki. Informujemy, że w razie trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwrócenia się do rady Rodziców z prośbą o zwolnienie z wpłaty. Wpłaty można dokonywać u wychowawcy, w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio na konto Rady Rodziców 84 9245 0002 0003 3734 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Błaszkach, podając tytułem imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/2022 będzie istniała możliwość zwrotu części wpłaty dla każdej klasy  w następujących wysokościach:

 a) 20% zebranej składki, gdy klasa dokonała wpłaty na poziomie 95% i wyższym należnej składki

 b) 15 % zebranej składki, gdy klasa dokona wpłaty na poziomie 85% - 94% należnej składki

 c) 10% zebranej składki, gdy klasa  dokona wpłaty na poziomie 80% - 84% należnej składki  

 Zwrot zostanie naliczony 1 marca 2022 roku (kiedy mija termin wpłaty drugiej raty) i może być wykorzystany przez klasę na zakupy rzeczowe lub wyjazd klasowy.

 W przypadku gdy 95% należnej składki wpłacone zostanie do 31 października br. szkolnego, klasie będzie dodatkowo przysługiwał zwrot składki w wysokości 5% wpłaty 

Rada Rodziców skupia przedstawicieli wszystkich klas, wyłanianych w tajnym głosowaniu. Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły. Opiniuje ważne dokumenty, regulujące pracę wychowawczą i dydaktyczną w szkole. Wspiera dyrekcję szkoły w realizacji rozmaitych zadań.

 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Wioletta Przybylska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Tomasz Sobczyk 
Z-ca Przewodniczącej
Anna Chorąziak 
Sekretarz
Adrianna Urbaniak
Skarbnik

 

 

 

 


Regulamin Rady Rodziców