Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Czwartek, 2024-07-18

    Imieniny: Kamila, Karoliny

Samorząd uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku
i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku
i sprawiedliwości...". 

   Janusz Korczak


 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
w roku szkolnym 2023/2024


 

  • Przewodniczący                  -     Tymoteusz Lesiewicz
  • Zastępca przewodniczącej -     Anna Królak
  • Sekretarz                             -     Oliwia Wągrowska

 

 

Opiekun Samorządu UczniowskiegoPani Arleta Sibińska (a.sibinska@edziennikblaszki.pl)