Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

  • Kalendarium

    Poniedziałek, 2022-09-26

    Imieniny: Cypriana, Justyny

Pedagog szkolny

Jeżeli masz jakiś problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić lub taki problem ma Twój kolega, czy koleżanka, a ty nie umiesz im pomóc...

Jeżeli chciałbyś się z kimś podzielić swoimi pomysłami, opiniami, czy sukcesami...

Jeżeli masz ochotę porozmawiać...

 

Zapraszamy!

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Małgorzaty Wagan (43 829 22 25)

(ul. Pomorska 6 )

w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek    08.00 – 15.20

Wtorek               08.50 – 15.22

Środa                  08.50 – 14.25

Piątek                 08.45 – 13.25

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Anny Pietrucha (43 829 22 10)

(ul. Szkolna 1)

w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek    08.00 – 12.30

Wtorek               09.00 – 13.00

Środa                  08.00 – 13.00

Czwartek           07.45 – 09.45; 11.00 - 13.00

Piątek                 08.00 – 12.30

  


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

2. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i organizowanie odpowiednich form pomocy.

3. Rozpoznanie i opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych.

5. Zapobieganie zaburzeniom zachowania u uczniów.

6. Rozpoznawanie potrzeb uczniów wybitnie uzdolnionych i organizowanie dla nich odpowiednich form pomocy we współpracy z nauczycielami, dyrekcją szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi organizacjami.

7. Udzielanie pomocy w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

8. Wspieranie mocnych stron uczniów.

9. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej i prozdrowotnej.

10. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zgłaszanych problemów.

11. Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

12. Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w szkole.

13. Współpraca z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błaszkach w zakresie zapewnienia odpowiedniej pomocy materialnej dla uczniów.

14. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dla dzieci i rodzin.

15. Udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.