Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Środa, 2024-05-29

    Imieniny: Benity, Maksymiliana

Logopeda szkolny


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


Na terenie szkoły organizowane są zajęcia logopedyczne w ramach Pomocy Pychologiczno-Pedagogicznej na podstawie orzeczeń lub opinii wystawianych przez poradnię. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach 3-osobowych. W terapii logopedycznej stosowane są ćwiczenia specjalistyczne, jak również  wspomagające pracę logopedyczną. Są to:
1. Ćwiczenia usprawniające narządy aparatu artykulacyjnego; usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego.
2. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie języka, w tym pionizujące język.
3. Ćwiczenia usprawniające funkcję aparatu oddechowego i głosowego.
4. Ćwiczenia usprawniające artykulację głosek, tj. korygowanie bądź wykształcanie nowej wymowy głoski w przypadku jej zniekształcenia.
5. Ćwiczenia pobudzające i rozwijające ogólną sprawność językową poprzez wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, formułowania dłuższych wypowiedzi słownych, prowadzenie dialogów, opowiadanie odtwórcze i twórcze.
6. Ćwiczenia usprawniające funkcję percepcji słuchowej, tj. słuchu fonematycznego, fonetycznego, analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz pamięci słuchowej.
7. Ćwiczenia płynności mowy.
8. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, jak również zwiększające motywację do systematycznej pracy.

Wszystkie w/w ćwiczenia wymagają pracy systematycznej realizowanej zarówno w toku zajęć szkolnych, jak i domowych. Logopeda ustala rodzaj ćwiczeń z dzieckiem i ukierunkowuje jego pracę, ale to rodzice wpływają na jej skuteczność. Codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu eliminują nieprawidłowości w mowie i wymowie.