Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Niedziela, 2024-06-16

    Imieniny: Aliny, Anety

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia, który zawiera wyposażenie podstawowe (od 1 września 2022 wszystkie szkoły podstawowe muszą posiadać wyposażenie podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Labolatoria Przyszłości

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach dla której organem prowadzącym jest Gmina Błaszki otrzymała środki finansowe w kwocie 143 400,00 zł z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

 


 

1. Zestawienie zakupionego wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". (więcej ...)

2. Wykorzystanie wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" podczas zajęć. (więcej ...)