Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Czwartek, 2024-07-18

    Imieniny: Kamila, Karoliny

Historia

Generał Józef Lipski herbu ,,Grabie” urodził się w 1772 roku, był człowiekiem niezwykle wykształconym, pobierał nauki w kraju i na zachodzie Europy. Posługiwał się biegle kilkoma językami. Efektem licznych wojaży zagranicznych była bogata biblioteka, w której znajdowały się dzieła w języku niemieckim, francuskim i łacińskim. Jako właściciel Błaszek rozpoczął wieloletni okres regulacji miasta. Wtedy uformował się prostokątny Rynek Górny, wytyczono nowe ulice, osiedlali się zagraniczni rzemieślnicy i budowali warsztaty sukiennicze. W 1787 roku Błaszki nawiedziła susza i dwa rozległe pożary, które zniszczyły kościół i drewnianą część zabudowy miasteczka. Lipski po pożarze odbudowuje kościół, w jednym z budynków organizuje szkołę. Pracuje w niej jeden nauczyciel. Po śmierci Józefa Lipskiego, w roku 1822 rozpoczęto budowę nowego domu, którego od początku przeznaczeniem miała być szkoła. W późniejszym okresie budynek został przekazany władzom miasta, pracowało w nim dwóch nauczycieli. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku dekret o obowiązku szkolnym w sposób oczywisty wpłynął na zwiększenie liczby dzieci objętych nauczaniem. Istniejący budynek nie był w stanie pomieścić wszystkich uczniów (Fot. 4). W zaistniałej sytuacji zostały wynajęte mieszkania na potrzeby szkoły i tam odbywała się nauka. Szkoła rozwijała się i przekształcała, by w roku 1925 stać się szkołą siedmioklasową. W tymże roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Na tamte czasy obiekt uchodził za nowoczesny, miał sieć wodno – kanalizacyjną, wygodne korytarze, duże izby lekcyjne, bogato wyposażony gabinet fizyczny i gabinet pomocy naukowych. Na poddaszu zaś mieściła się sala robót, w piwnicach natryski, szatnie, sala jadalna, gimnastyczna i pomieszczenie gospodarcze. W 1933 roku uczyło się w tym budynku 800 uczniów w 16 oddziałach. Wówczas szkoła otrzymuje sale w ,,Błaszkowiance” – zabytkowym budynku usytuowanym w centrum miasta. Kierownikiem szkoły od jej wybudowania, aż do roku szkolnego 1937/1938 był Otton Kappes. W 1938 roku obowiązki te przekazano Józefowi Pilińskiemu, który kierował nią do września 1939 roku, by ponownie powołać ją do życia w 1945 roku. Po wyzwoleniu Błaszek natychmiast przystąpił do organizowania szkolnictwa w wyzwolonej Polsce. Obejmując dzieci, które w okresie okupacji nie chodziły do szkoły. W lutym 1945 roku do szkoły zgłosiło się 800 uczniów. Otwarto 9 klas pierwszych. Wspomnieć warto, że w okresie międzywojennym istniało w Błaszkach gimnazjum męskie i żeńskie założone przez Towarzystwo Wychowawczo – Oświatowe. Brak środków doprowadził do zamknięcia obu placówek. Szkoła podstawowa już od 1928 roku miała patrona w osobie Stanisława Staszica. W okresie okupacji w gmachu szkolnym Niemcy zorganizowali szkołę rolniczą dla 90 uczniów. Zniszczyli bibliotekę szkolną. Józef Piliński kierował szkołą do roku 1966, kolejni dyrektorzy to: Andrzej Majewski (1966 – 1973), Teresa Cajdler (1968), Stanisław Blek (1973 – 1976), Halina Blek (1976 – 1982), Stanisław Blek (1982 – 1984), Bożena Nosal (1984 – 2007), Piotr Rolirat (2007 – 2019). W 1986 roku  rada pedagogiczna podjęła decyzję, aby ubiegać się o nadanie sztandaru. Wówczas pojawiła się również myśl zorganizowania Izby Tradycji. Jej działy to: tradycja szkoły i jej patron, historia i współczesność naszego miasteczka, dział związany z tradycyjnym rzemiosłem, dział poświęcony drugiej wojnie światowej oraz dawnym przedmiotom codziennego użytku. Do czasów reformy w 1999 roku liczba uczniów w szkole podstawowej oscylowała około 800, dlatego Organ Prowadzący zmuszony był wynajmować część klasopracowni od sąsiadującego liceum ogólnokształcącego. Uczyły się tam wówczas klasy najmłodsze. Od września 1999 roku szkoła podstawowa zmieniła się z ośmioklasowej na sześcioklasową, od tego momentu nauka odbywać się zaczęła tylko w budynku macierzystym. W 2000 roku oddana została nowoczesna sala gimnastyczna, z trybunami, która zaspokoiła potrzeby szkoły podstawowej, a ponadto umożliwiła prowadzenie popołudniowych zajęć sportowych. Od wprowadzenia ostatniej reformy oświaty w Szkole Podstawowej w Błaszkach dzieci uczą się znowu w ośmioklasowej podstawówce. Jednak rok ubiegły i bieżący nie były latami łatwymi dla dyrektora szkoły podstawowej, który musiał zorganizować pracę szkoły w dwóch budynkach: macierzystym i drugim, należącym do dyrektora gimnazjum.