Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Poniedziałek, 2024-04-15

    Imieniny: Adolfiny, Odetty

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 2024

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono ustanowione przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnienia wydarzeń, do których doszło w 1952 r. w Bangladeszu (zginęło wówczas 5 studentów domagających się nadania ich językowi rodzimemu – bengalskiemu – statusu języka urzędowego). Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej i uświadomić, że język to najskuteczniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Uczniowie klasy VI „B” na lekcji języka polskiego wzięli udział w zabawie językowej „Potyczki z polszczyzną”. Zadania przygotowane były w aplikacji Kahoot i odnosiły się do wiedzy dotyczącej różnych elementów systemu języka, zasobu wiadomości historycznoliterackich.

Część językoznawcza obejmowała pytania odnoszące się do znajomości:

  • frazeologizmów,
  • archaizmów,
  • ortografii,
  • interpunkcji,

Pytania odwołujące się do wiedzy historycznoliterackiej dotyczyły znajomości bohaterów oraz autorów lektur szkolnych. Materiał wykorzystany na zajęciach opracowali i przygotowali członkowie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (kadra Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego).