Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2024-04-15

  Imieniny: Adolfiny, Odetty

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Na początku czerwca 2023 r. ponad 4600 uczniów objęto badaniem przeprowadzonym na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie to dotyczyło diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.

W raporcie wskazano m.in. następujące wnioski:

 • młodzieży brakuje ruchu, aktywności fizycznej;
 • co drugi uczeń nie ma energii do podejmowania aktywności;
 • dziewczęta nastoletnie zgłaszały obniżenie nastroju i niechęć do działania;
 • niezadowolenie z siebie wskazał co czwarty szóstoklasista i co trzeci uczeń szkoły ponadpodstawowej;
 • co piąty uczeń uważa, że rodzice nie poświęcają mu wystarczająco dużo czasu.

Psychiatra Justyna Łobacz na konferencji „Nie bądź obojętny… – o zdrowiu psychicznym i kryzysach emocjonalnych raz jeszcze” organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w dn. 22.02.2024 r. wskazywała na podstawowe objawy zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków. Są nimi utrzymujące się przez przynajmniej dwa tygodnie:

 • obniżony nastrój lub rozdrażnienie,
 • ograniczenie zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności.

Dodatkowo mogą się m.in. pojawić:

 • bezsenność lub nadmierna senność,
 • pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe,
 • zmęczenie lub poczucie braku energii,
 • spadek masy ciała lub brak oczekiwanego przyrostu masy ciała,
 • poczucie braku własnej wartości, nieadekwatne poczucie winy,
 • zwiększona męczliwość.

Temat depresji oraz potrzeba upowszechniania wiedzy w zakresie jej objawów i zachęcanie do podejmowania leczenia są na tyle ważnymi zagadnieniami, że Ministerstwo Zdrowia w 2004 r. ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

https://www.ore.edu.pl/2024/02/23-lutego-2024-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja/

 

Czujesz, że problem może dotyczyć Ciebie lub kogoś Ci bliskiego?

Poradnik dla rodziców porusza najważniejsze zagadnienia związane z depresją wśród nastolatków, pomaga zrozumieć jakie są przyczyny depresji i jej objawy. Można w nim również znaleźć wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem i jak go wspierać w chorobie.

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica