Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach

Ustawienia

  • Kalendarium

    Poniedziałek, 2024-04-15

    Imieniny: Adolfiny, Odetty

Ogólnopolski Strażacki Konkursu Plastyczny.

W październiku 2023r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, który miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działań gaśniczo – ratowniczych oraz edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotem konkursu były prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki itp., oceniane w pięciu grupach wiekowych.

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V – VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe.

We wtorek 20 lutego 2024r. w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego Jury dokonało podsumowania eliminacji wojewódzkich. Spośród 266 prac plastycznych przekazanych przez 17 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP w finale wojewódzkim Jury wyłoniło prace dwóch uczennic naszej szkoły.

W grupie II (szkoły podstawowe klasy I - IV) I miejsce zajęła uczennica klasy III c - Zuzanna Zielińska

W grupie III (szkoły podstawowe klasy V – VIII) IV miejsce zajęła uczennica  klasy VII b - Amelia Kowalczyk.

Serdecznie gratulujemy!

 

https://lodzkie.naszemiasto.pl/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny-2024-lodzkie/ar/c13-9625825?fbclid=IwAR3gME_ub8czaHA6XdTt8tCNhcmtBEAAA3FdyLtz6h_Y2JQQFyGsRyMAlk0